Als je op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ wordt verklaard, krijg je een uitkering van maximaal 75 % van het laatstverdiende loon. Dit bedrag is gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Mocht je meer verdienen dan dit bedrag, dan is je extra inkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering verzeker je het inkomen boven het maximum dagloon bij arbeidsongeschiktheid.

Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2011 EUR 49.298,- Dit is dus de loongrens voor de inkomensbescherming van de WIA. Het loon dat je meer verdient, kun je verzekeren bij een particulieren verzekeraar.

Regel vandaag nog jou aanvullingsverzekering!