Gebouw

Bedrijfspanden zijn waardevol en vaak ook kwetsbaar, je krijgt bijvoorbeeld dagelijks vele mensen over de vloer.

Je werkt met grotere energiebehoeften, speciale installaties, grote kostbare voorraden of gevaarlijke stoffen. We hebben het nu alleen nog maar over de risico verhogende factoren van binnen uit. Van buitenaf zijn er ook nog factoren die kunnen leiden tot gevaren. Je hebt meer glas, meer dak, kortom… meer gebouw. Het gevaar dat je wordt getroffen door een blikseminslag, schade door smeltwater, vandalisme of ontploffing is flink groter dan bij een privé situatie. Met een uitgebreide gebouwenverzekering ben je verzekerd tegen al deze risico’s. Je bent ook verzekerd tegen schade als gevolg van braak, diefstal van onderdelen van het pand, vorst en onvoorzien uitstromend water of olie.

 

Inventaris/goederen

Naast het verzekeren van het gebouw kan je ook de inventaris en/of goederen verzekeren in een ‘Uitgebreide Gevarenverzekering voor Bedrijven’. Hoewel je beide verzekeringen los van elkaar kan sluiten gaat het eigenlijk om een onafscheidelijke twee-eenheid, waarmee in één keer het bedrijfsgebouw zelfs als al wat erin staat goed verzekerd is.

Naast de algemenen verzekerde gevaren als bijvoorbeeld brand, sprinklerlekkage, sneeuw of smeltwater, regen, storm, hagel, blikseminslag, inslag van meteorieten, een aanrijding of aanvaring, luchtvaartuigen, ontploffingen, vandalisme en rellen, biedt een inventarisverzekering ook dekking tegen de risico’s van schade als gevolg van diefstal na braak, vorst en onvoorzien uitstromend water of olie. Deze dekking geldt voor uw machinepark, gereedschappen, meubilair en inrichting, kantoormachines en de aanwezige goederenvoorraad