ANNO1977 staat voor overzichtelijkheid, eenvoud en korte lijnen. Wij scheppen voor jou heldere overzichten en presenteren je de voor-en-nadelen, waardoor jij een goede beslissingen kunt nemen. Bij ANNO1977 vind je goed opgeleide mensen die het prettig vinden hun klanten persoonlijke te benaderen en duidelijkheid over ingewikkelde zaken kunnen geven. Inlevingsvermogen en ondernemersgeest zijn vanzelfsprekend. Daardoor is het altijd prettig om met ons te werken.

Oefent je een zelfstandig beroep uit, dan is het verstandig het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten ten opzichte van uw cliënten, opdrachtgevers dan wel andere derden te verzekeren.

Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, slordigheid of een onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolge heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De verzekering geeft ook het recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

Heb je vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Eenvoudig je aangifte vennootschapsbelasting laten verzorgen? Laat je vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.